Kanotur på Gudenåen- en turbeskrivelse med billeder

022a.jpg

Kanoturen starter fra Gudenåcamping Brædstrup

Når alle har fået udleveret redningsveste, giver kanoudlejeren
instruktion i kanosejlads.
023aaaa.jpg


Derefter går man i kanoerne, og der er er måske brug for en hjælpende hånd, hvis det er første gang, man skal af sted i kano på Gudenåen
Kanotur.jpg

I starten sejles der på Gudenåen i et kærområde med siv og vidt udsyn over det åbne land.
Området har et rigt fugleliv, som man oplever når man færdes stille og roligt på åen. De hyppigste fugle er gråænder, gravænder og blishøns.

Efter landevejsbroen (52) er der ca. 1 km fra Gudenåcamping Brædstrup et å-tilløb fra Porskær Mose.
041aa.jpg

Når man har sejlet ca. 4 km fra Gudenåcamping Brædstrup ændrer Gudenåen efterhånden karakter, og bliver nu et mere karakteristisk åforløb. Her var der før i tiden en vandmølle, kaldet Bredvadmølle.
Kort inden man sejler under den næste vejbro, kan man dreje til højre ind gennem krattet, hvor man finder en rasteplads.
071aa.jpgTuren fortsætter i de smukke omgivelser. Man har måske set den gule visptjert omkring i området omkring Bredvadmølle, og alle steder på Gudenåen kan man se den hurtige sorthalsede vandstær, hvis man er opmærksom. Næsten alle fuglene har deres reder i planterne omkring åen og sørene, derfor bør man så vidt muligt undlade at påsejle åens bredder.

Efter yderligere 4 km sejlads kommer man til Vestbirk søerne. Tre mindre søer, der er blevet dannet, da man opstemmede vandet for et etablere Vestbirk Kraftstation, hvor der stadig produceres elektricitet.
046.jpg

Gennem Vestbirk-sørene holdes hele tiden til venstre

Undervejs vil man i venstre side se et "plankeværk" ude i vandet. Det styres man efter, for man skal sejle gennem plankeværket, der faktisk er en "isbarriere".

Isbarrierer har den funktion, at den skal stoppe isstykker, der måtte flyde ned mod Vestbirk Kraftværk, når søerne har været frosset til. Disse isstykker vil nemlig ødelægge maskineriet i Kraftstationen, hvis det skulle komme med vandet hertil.

Når man er kommet gennem isbarrieren er man i kanalen til kraftværket, og man skal holde til højre ved slidsken, hvor man skal i land.
049(1).jpg
Så blliver der lidt mere aktivitet på kanoturen, for nu skal kanoerne fragtes over den dæmning, der er bygget for at stemme vandet op, så det bagefter kan få et fald. Den energi, der dannes ved vandets fald på ca. 7 m er det, der i karftværket omdannes til elektricitet.

Men først skal vi lige have hentet kanovognene på den anden side af dæmningen:
052.jpg
Derefter skal kanoerne køres over dæmningen til det sted, hvor turen skal fortsætte.

Men vi fortsætter først efter en god frokost, lidt leg og hyggeligt samvær.
045aa.jpg

Vestbirk Kraftstation

Vestbirk Kraftstation er et fantastisk fint sted at holde en lidt længere pause.
Der findes en dejlig eng med læ, primitivt toilet, og plads til at løbe rundt og lege.
Der er bord/bænkesæt så man kan sidde godt med sin frokost
071.jpgPå et tidspunkt skal man jo videre på kanoturen på Gudenåen, for selv om solen skinner og man kan sidde og blive lidt doven, er man kun halvvejs.
Kanoturen fortsætter i ålejet, der nu ligger 6-7 m lavere end før kraftværket.
Svaner.jpg
Efter Vestbirk Kraftværk snor Gudenåen sig af sted i en meget smuk og uspoleret natur - næsten uden synlige bebyggelser. Man føler sig helt alene på åen,  men så opdager man at det er man slet ikke!!

Her hvor åen er blevet lidt bredere møder man svanen - flere forskellige ænder - lappedykkere, taffelænder og de små fine troldænder.

Hvis man er særligt heldig - og især særligt opmærksom, kan man i glimt se den ret sjælne - og meget blå isfugl!
091.jpg

Denne kanotur slutter i Voervadsbro.

På højre side af Gudenåen ser man skiltet fra den lukkede kro, Voervadsbro Kro, og så er man fremme.
089.jpg

Voervadsbro er et idyllisk lille landsbysamfund, der på det seneste er vokset en del med den nye bebyggelse, hvor den tidligere Fiskerbyens Camping lå. I byen ligger spisestedet "Det lille røgeri", der foruden de røgede fisk også sælger forskellige dagligvarer.
096.jpg

Denne Kanotur på Gudenåen er slut!

Kanoerne skal læsses, og vi skal tilbage til Gudenåcamping Brædstrup